!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Boka tid – Villan

 

mötes- och festlokal ı klicka för att boka bastu & relax, bokas ej i detta system övernattningsrum Spisa Ribb, klicka för att boka övernattningsrum Siljablå, klicka för att boka

 

Att hyra
Här kan du som myndig medlem i bostadsrättsföreningarna Farsta Backe, Arenan, Berså i Farstadal, Siena, Lilium och Sailor boka mötes- och festlokal samt två olika övernattningsrum; "Spisa Ribb" och "Siljablå". Bastun omfattas inte av detta bokningssystem. Läs mer nedan.

För att boka krävs att du loggar in. Lösenord har du fått från styrelsen i din förening. Lösenordet lämnas inte ut per mail.

I korthet
Du bokar den lokal du vill hyra här, online. Några dagar före det datum du bokat kontaktar du "villanvärdarna" (se vidare nedan) för betalning av deposition, utkvittering av nyckel och undertecknande av avtal (som du skriver ut och har med dig, se nedan). Din bokning ska då vara betald (se betalning nedan). Ni städar rummet/lokalen innan ni lämnar tillbaka nyckeln på utsatt tid.


Betalning

Betalning sker till Villans bankgironummer: 485-7918 och ska finnas på konto senast 7 dagar före bokad tid. Ange ditt namn, tidpunkt betalningen avser, bostadsrättsförening och lägenhetsnummer samt vilken lokal betalningen avser:
GL=gemensamhetslokal
SR=övernattningslägenhet Spisa Ribb
SB=övernattningslägenhet Siljablå
A=Arenan
B=Berså i Farstadal
F=Farsta Backe
L=Lilium
S=Siena
SA=Sailor
(tex "Sven Svensson, 2018-01-20, SA26311, GL") på bankgiroavin. Det är inte möjligt att betala lokalhyran kontant till villanvärdarna.
Observera att nyckel inte kan kvitteras ut om betalning inte är gjord. När du hämtar ut nyckel ska även en deposition lämnas. Depositionen ska betalas kontant; 500 kr för övernattningsrum, 700 kr för mötes- och festlokalen. Den återfås i sin helhet när nycklar återlämnats och lokalen besiktigats av villanvärdarna.


Villanvärdar
Som villanvärdar fungerar Malena Kvarnström (BRF Farsta backe) och Teresa Elkin Postila (BRF Sailor) – logga in och se kontaktuppgifter under "Checklista". Kontakta någon av dessa för undertecknande av avtal, betalning av depositionsavgift samt utkvittering av nyckel.

Dokument (pdf-format):
Skriv ut och fyll i avtalet och ta med när du träffar villanvärdarna. (Har du inte möjlighet att skriva ut finns avtal hos villanvärdarna.)
Avtal hyra av gemensamhetslokal i Villan
Avtal hyra av övernattningslägenhet i Villan
Bokning av bastu
Checklista för brandskyddet i gemensamhetslokalen
Checklista för brandskyddet i övernattningslägenhet
Checklista för brandskyddet i relaxavdelningen
Regler för gemensamhetslokalen i Villan
Regler för övernattningslägenhet i Villan


Bastun
Bastun omfattas inte av detta bokningssystem. Bastun bokas genom att du tecknar dig på bokningslistan som finns i skåp utanför bastun. Nyckel till bastu och skåp kvitteras ut, mot en deposition på 300 kr, hos Malena Kvarnström, malenak70@gmail.con. Ditt bastubesök betalas i bastun (pengar läggs i vårt kassaskrin). Varje person som deltar i bastubadet ska erlägga 20 kr.

Parkering
Observera att det inte finns någon gästparkering i omedelbar närhet till Villan. Gästparkering finns på Publikvägen närmare Idrottsvägen.

Har du förslag på förbättringar eller förändringar? Maila till webbansvarig.

Styrelsen för gemensamhetslokalen har rätt att tillfälligt eller permanent neka personer att hyra lokaler om de brutit mot reglerna. Skador på fastigheten eller inventarier ska ersättas av medlemmen som hyrt lokalen eller rummet.