!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Samfälligheten

Farstadals samfällighetsförening bildades 2011-04-05.

Organisationsnummer: 717912-8199

Här finns föreningens stadgar att ladda ner (pdf-dokument).

 

Samfälligheten har följande förvaltningsobjekt:

Gemensamhetsanläggningar
Värmdö Gustavsberg GA:41

- vägar
- avloppsanläggning
- elledningar och belysning
- parkering
- lekplats

Ägare till Värmdö Gustavsberg GA 41 är Brf Farsta Backe, Värmdö Bostäder AB, Brf Arena, Brf Berså i Farstadal, Brf Siena, Brf Lilium samt Brf Sailor.

 

Värmdö Gustavsberg GA:73
- grönområden
- kvartersanläggning

Ägare till Värmdö Gustavsberg GA 73 är Brf Farsta Backe, Brf Arena, Brf Berså i Farstadal, Brf Siena, Brf Lilium samt Brf Sailor.

 

Samfällighet
Värmdö Gustavsberg S:4
- Gemensamhetslokal

Ägare till Värmdö Gustavsberg S:4 är Brf Farsta Backe, Brf Arena, Brf Berså i Farstadal, Brf Siena, Brf Lilium samt Brf Sailor.

 

Utöver ovanstående samordnar samfälligheten:
- övervakning av gemensamma parkerings- och trafikregler (avtal med APCOA Parking Sverige AB)
- snöröjning på gator och P-platser
- trädgårdsskötsel på grönytor


Kartor, ritningar etc finns över alla delar och förvaras av styrelsen.

Samfälligheten förvaltas av en styrelse - där styrelsen består av en representant från resp ägare.

 

Styrelsen utgörs 2018-2019 av:
Ordförande Staffan Kvarnström
Sekreterare Tzafrir Elkin
Ledamot Jussi Karlström
Ledamot Johan Antonsson
Ledamot Hannu Havia
Ledamot Monika Schipper
Suppleant Bo Svensson

Värmdö bostäder har inte utsett någon represetant i styrelsen

Uppdaterad 2018-07-11